Πολιτική απορρήτου

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την πλατφόρμα ExtraMilers, η οποία αναπτύχθηκε για την ενημέρωση και προώθηση του προσβάσιμου τουρισμού στα ελληνικά νησιά (στο εξής “Πλατφόρμα”). Λόγω της φύσης της Πλατφόρμας και των προσωπικών πληροφοριών που καλείστε να υποβάλετε σε αυτή, και καθώς σκοπός μας είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο και να παρέχει ένα ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον στους χρήστες της, είναι σημαντικό να λάβετε ακριβή ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι προσωπικές σας πληροφορίες, καθώς και να βεβαιωθείτε ότι αυτές θα είναι μαζί μας ασφαλείς. 

Με την παρούσα πολιτική απορρήτου (στο εξής “Πολιτική Απορρήτου”), η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία “ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ” με έδρα στην Αθήνα, Σπυρίδωνος Τρικούπη 52 & Ασημάκη Φωτήλα 1, 114 73 Ελλάδα (στο εξής “ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ”), υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, γνωστοποιεί, εξηγεί και καθορίζει τους όρους με, και τους σκοπούς για, τους οποίους συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες, τις οποίες συλλέγει όταν εσείς επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή με άλλο τρόπο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα https://www.extramilers.eu/ στην οποία φιλοξενείται η Πλατφόρμα, την ίδια την Πλατφόρμα, τις εφαρμογές της για κινητά τηλέφωνα ή άλλες φορητές συσκευές (στο εξής όλα τα ανωτέρω «Δικτυακοί Τόποι»), καθώς και όταν επικοινωνείτε μαζί της τηλεφωνικά ή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ζητήματα της Πλατφόρμας. 

Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί, μαζί με τους Όρους Χρήσης, τη Σύμβαση που συνάπτετε με την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ για την παραχώρηση από αυτή του δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας. Όροι που διατυπώνονται με κεφαλαία γράμματα θα έχουν το νόημα που αποδίδεται σε αυτούς στους Όρους Χρήσης και αντιστρόφως, εκτός αν άλλως υποδεικνυέται στην Πολιτική Απορρήτου. 

Η Πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA Α.Ε.” (στο εξής “Συνεργάτης”). Ο Συνεργάτης δρα ως εκτελών την επεξεργασία κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκ μέρους, για λογαριασμό και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΟΝΙΜΗΣ σε σχέση με τη διαχείριση των Δικτυακών Τόπων. 

 • ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ συλλέγει τους κατωτέρω τύπους προσωπικών πληροφοριών:

 1. Πληροφορίες που υποβάλετε υποχρεωτικώς κατά τη δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού στην Πλατφόρμα. Η δημιουργία ατομικού λογαριασμού είναι απαραίτητη για τη σύναψη της Σύμβασης με την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ για την παροχή των υπηρεσιών της Πλατφόρμας, δηλαδή του δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν: α) εφόσον εγγράφεστε ως χρήστης ΑμεΑ, την κατάσταση της υγείας σας, τυχόν αναπηρία σας, καθώς και τη χρήση τυχόν βοηθημάτων, το αν συνοδεύεστε, τη χώρα κατοικίας σας, τις γλώσσες επικοινωνίας σας, το ονοματεπώνυμο σας, το φύλο σας, την ηλικία σας, το βάρος σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και 
 2. τον κωδικό σας πρόσβασης στην Πλατφόρμα, β) εφόσον εγγράφεστε ως χρήστης Εθελοντής, τον τόπο κατοικίας σας, το ονοματεπώνυμο σας, το φύλο σας, την ηλικία σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη φωτογραφία σας, την προϋπηρεσία σας, την εκπαίδευσή σας, την επιμόρφωσή σας, τις γλώσσες επικοινωνίας σας και τον κωδικό σας πρόσβασης στην Πλατφόρμα . ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ. 
 3. Πληροφορίες σχετικά με σημεία ενδιαφέροντος που εισάγετε στις λίστες αγαπημένων μερών που δημιουργείτε στην Πλατφόρμα. 
 4. Πληροφορίες που αποστέλλετε στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ όταν παρέχετε ανατροφοδότηση (feedback) σχετικά με σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, καθώς και το περιεχόμενο της επικοινωνίας (αξιολόγηση) και τα μεταδεδομένα αυτής. 
 5. Πληροφορίες που αποστέλλετε στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ όταν προτείνετε νέα σημεία ενδιαφέροντος ώστε να προστεθούν στην Πλατφόρμα. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, καθώς και το περιεχόμενο της επικοινωνίας (αξιολόγηση) και τα μεταδεδομένα αυτής. 
 6. Πληροφορίες που αποστέλλετε στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ όταν ενεργοποιείτε μέσω του ατομικού σας λογαριασμού κάποιο από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI Tools) της Πλατφόρμας, όπως τις υπηρεσίες αναγνώρισης προσώπου (Face Recognition), μετατροπής ομιλίας σε κείμενο (αλλιώς φωνητική πληκτρολόγηση - Speech to Text), ανάγνωσης κειμένου (Immersive Reader) και ανάλυσης κειμένου (Text Analytics). Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τη φωτογραφία του προσώπου σας, τη φωνής σας καθώς και το περιεχόμενο της επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα αυτής. 
 7. Πληροφορίες που αποστέλλετε στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ όταν επικοινωνείτε μαζί της μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην Πλατφόρμα. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, καθώς και το περιεχόμενο της επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα αυτής.  
 8. Πληροφορίες που παρέχετε στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ ή το Συνεργάτη σχετικά με την Πλατφόρμα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (τηλεφωνικά ή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, καθώς και το περιεχόμενο της επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα αυτής.  
 9. Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας, το κινητό σας τηλέφωνο ή άλλη συσκευή, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση IP, η γεωγραφική τοποθεσία, ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή και το λειτουργικό σύστημα.
 10. Πληροφορίες σχετικές με τις επισκέψεις και χρήση των Δικτυακών Τόπων, συμπεριλαμβανομένων της εξωτερικής πηγής, της διάρκειας της επίσκεψης, της προβολής σελίδων και της διαδρομής πλοήγησης στους Δικτυακούς Τόπους. 
 11. Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία εσείς παρέχετε ή αποστέλλετε με οποιονδήποτε τρόπο στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ. 

Σε κάθε περίπτωση που παρέχετε ως χρήστης ΑμεΑ στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο επικοινωνίας προσωπικές πληροφορίες που αφορούν την υγεία δηλώνετε ρητά ότι παρέχετε αυτές στο πλαίσιο της Συμβάσεως σας με την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ για την παροχή των υπηρεσιών της Πλατφόρμας και ότι αποδέχεστε και συναινείτε στην επεξεργασία αυτών σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου που αποτελεί μέρος της Συμβάσεως. 

 • ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Για τη δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού στην Πλατφόρμα. 
 2. Για την παροχή προς εσάς των υπηρεσιών της Πλατφόρμας στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, μεταξύ άλλων για την εύκολη αναζήτηση και εύρεση των σημείων ενδιαφέροντος που προσθέτετε στις λίστες αγαπημένων μερών και την παρουσίαση εξατομικευμένων προτάσεων με βάση τις προσωπικές σας ανάγκες.
 3. Για την αξιολόγηση της εγκυρότητας των πληροφοριών που η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ παρέχει μέσω της Πλατφόρμας ή με άλλο τρόπο, την επιβεβαίωση της καταλληλότητας των σημείων ενδιαφέροντος που η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ προτείνει μέσω της Πλατφόρμας και τη διαρκή επικαιροποίηση, εμπλουτισμό και ενημέρωση των πληροφοριών που περιέχονται στην Πλατφόρμα. 
 4. Για την παροχή βοήθειας και οδηγιών σχετικά με την Πλατφόρμα και τη χρήση της.
 5. Για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την Πλατφόρμα και την απάντηση τυχόν ερωτημάτων, αποριών και παραπόνων.
 6. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τυχόν αλλαγές της Πλατφόρμας ή σημαντικές τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου και των Όρων Χρήσεως, καθώς και για την αποστολή επικοινωνιών που απαιτούνται από το νόμο.  
 7. Για τη βελτίωση της διάδρασής σας με την Πλατφόρμα. 
 8. Για την αποστολή ενημερωτικού υλικού/newsletter από την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ, στο βαθμό που κάνετε αυτή την επιλογή κατά τη δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού ή αργότερα. Επισημαίνουμε πως μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε να σταματήσετε να λαμβάνετε το ανωτέρω ενημερωτικό υλικό/newsletter.
 9. Για την αποστολή προς εσάς αιτημάτων συμμετοχής σε έρευνες ή άλλα προγράμματα σχετικά με την Πλατφόρμα, καθώς και για τη διενέργεια των σχετικών ερευνών ή προγραμμάτων. Σημειώνουμε πως αυτά δεν θα περιλαμβάνουν ενημερωτικό/διαφημιστικό υλικό. Σε περίπτωση που περιλαμβάνουν, τα αιτήματα θα σας αποστέλλονται μόνο αν έχετε κάνει τη σχετική επιλογή κατά τη δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού ή αργότερα, την οποία μπορείτε πάντοτε να ανακαλέσετε.  
 10. Για την άσκηση από την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ ή το Συνεργάτη οποιουδήποτε νομίμου δικαιώματος τους, τη συμμόρφωσή τους με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή δικαστική απόφαση ή άλλο αίτημα πολιτειακού οργάνου και την προστασία τους από αξιώσεις τρίτων. 
 11. Για τους σκοπούς της Πλατφόρμας, δηλαδή για την ανάπτυξη και βελτίωση της Πλατφόρμας, τη συλλογή, ανάλυση και παροχή σε τρίτους (σε ανώνυμη μορφή) δεδομένων χρήσης των Δικτυακών Τόπων, την ανάλυση άλλων δεδομένων, τη διενέργεια ελέγχων, την προστασία των Δικτυακών Τόπων και των ατομικών λογαριασμών από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες, την προστασία της ακεραιότητας και ασφάλειας των Δικτυακών Τόπων και της σύνδεσης σας με αυτούς, την εξυπηρέτηση της σύνδεσης σας με τους Δικτυακούς Τόπους, την επίλυση προβλημάτων της Πλατφόρμας και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Για τους σκοπούς αυτούς, η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ μπορεί να καθιστά τις προσωπικές σας πληροφορίες ανώνυμες ή/και να τις συνδυάζει με άλλες πληροφορίες.   

Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ επισημαίνει ότι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών ΑμεΑ που αφορούν την υγεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για όσους εκ των ανωτέρω σκοπούς είναι σχετικοί με τη σύναψη και εκτέλεση της Συμβάσεως.

 • ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες επί τη βάσει:

 1. Της Συμβάσεως που συνάπτετε με την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ για τη δωρεάν παροχή των υπηρεσιών της Πλατφόρμας. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ θα σας ενημερώνει πάντοτε ως προς το ποιες προσωπικές σας πληροφορίες πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθούν για τη δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού στην Πλατφόρμα και την παροχή των υπηρεσιών αυτής. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλείσθε να μην προβείτε στη δημιουργία ατομικού λογαριασμού στην Πλατφόρμα.
 2. Του έννομου συμφέροντος της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΟΝΙΜΗΣ. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ συλλέγει προσωπικές σας πληροφορίες στο πλαίσιο των υπηρεσιών που σας παρέχει μέσω της Πλατφόρμας για σκοπούς αναμενόμενους σε σχέση με τις υπηρεσίες αυτές και θεμιτούς χωρίς να επηρεάζονται ουσιωδώς τα δικαιώματα, η ελευθερία ή τα συμφέροντά σας.
 3. Της ρητής συγκατάθεσης σας σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα απαιτείται συγκατάθεση (π.χ. αποστολή του ενημερωτικού υλικού/newsletter) ή όταν η επεξεργασία δεν βασίζεται στις ανωτέρω κατηγορίες. 

 • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δεσμεύεται να φυλάσσει ασφαλείς και εμπιστευτικές τις προσωπικές σας πληροφορίες. Δεν μοιράζεται με τρίτους τις προσωπικές σας πληροφορίες παρά μόνο εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Πιο συγκεκριμένα, κοινοποίηση μπορεί να γίνει:

 1. Από την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ προς το Συνεργάτη στο πλαίσιο διαχείρισης της Πλατφόρμας. Η ATCOM Α.Ε. δεσμεύεται συμβατικά να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών και να συμμορφώνεται με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 2. Από την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ ή/και το Συνεργάτη προς τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών, όπως η φιλοξενία, διαχείριση, συντήρηση και αποθήκευση των δεδομένων της Πλατφόρμας, η διανομή email, η έρευνα και ανάλυση, η διαχείριση ενεργειών, υπηρεσιών και στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι τα τρίτα μέρη δεσμεύονται να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών και να συμμορφώνονται με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 3. Από την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ ή/και το Συνεργάτη προς τρίτα μέρη για τη συμμόρφωσή τους με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή δικαστική απόφαση ή άλλο αίτημα πολιτειακού οργάνου ή την άσκηση οποιουδήποτε νομίμου δικαιώματος τους ή για την προστασία τους από αξιώσεις τρίτων. 
 4. Από την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ προς τρίτα μέρη στα οποία εσείς έχετε ζητήσει/δώσει ρητή συγκατάθεση να κοινοποιούνται οι προσωπικές σας πληροφορίες. 

Σε κάθε περίπτωση, πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες έχουν οι εργαζόμενοι της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΟΝΙΜΗΣ και του Συνεργάτη και στις δύο περιπτώσεις στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω και υπό τον όρο τήρησης εχεμύθειας. 

 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ ΚΑΙ ΕΟΧ

Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δεν μεταφέρει τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ωστόσο, ενδέχεται ορισμένα τρίτα μέρη στα οποία κοινοποιούνται προσωπικές σας πληροφορίες να βρίσκονται σε χώρες εκτός αυτής από την οποία συλλέχθηκαν, και οι οποίες δεν παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με τη χώρα συλλογής. Σε αυτή την περίπτωση, η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ θα διασφαλίζει ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.   

 • ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

 • Έχετε δικαίωμα να λάβετε ενημέρωση σχετικά με το αν η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ επεξεργάζεται προσωπικές σας πληροφορίες, ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργάζεται, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους αποδέκτες των προσωπικών σας πληροφοριών, το χρόνο διατήρησης αυτών, τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων επί τη βάσει αυτών, καθώς και για τα δικαιώματά σας (δικαίωμα πρόσβασης). 
 • Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ να διορθωθούν ή συμπληρωθούν ή επικαιροποιηθούν τυχόν προσωπικές πληροφορίες που η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ επεξεργάζεται (δικαίωμα διόρθωσης). 
 • Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ να διαγράψει οποιαδήποτε από τις προσωπικές σας πληροφορίες στο βαθμό που δεν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω ή δεν συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών που απαιτούνται για τη δημιουργία και διατήρηση του ατομικού σας λογαριασμού. Επίσης, έχετε δικαίωμα να διαγράψετε τον ατομικό σας λογαριασμό, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών από την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ, όποτε εσείς το επιθυμείτε, στην οποία περίπτωση θα διαγραφούν οι προσωπικές σας πληροφορίες από την Πλατφόρμα, εκτός εάν άλλως ορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου (δικαίωμα διαγραφής).
 • Έχετε δικαίωμα να λάβετε τις προσωπικές πληροφορίες που παρείχατε στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ σε αναγνώσιμη μορφή, καθώς και να διαβιβάσετε αυτές ή να ζητήσετε στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ να διαβιβάσει αυτές σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας). 
 1. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ να περιορίσει την επεξεργασία προσωπικών σας πληροφοριών μέχρι να εξεταστούν τυχόν αντιρρήσεις σας στην επεξεργασία αυτή (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).
 2. Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στην οποία περίπτωση η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ θα διακόψει την εν λόγω επεξεργασία, εκτός αν προβαίνει σε αυτή για λόγους νόμιμους και επιτακτικούς. Στο εν λόγω δικαίωμα σας περιλαμβάνεται και η διακοπή της επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών για το σκοπό της αποστολής του ενημερωτικού υλικού/newsletter (δικαίωμα εναντίωσης).
 3. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας από την Πολιτική Απορρήτου και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικών Χαρακτήρα με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα “Επικοινωνία” κατωτέρω. Παρακαλούμε να αναγράψετε ρητά στο θέμα του μηνύματος ότι πρόκειται για αίτημα σχετικό με άσκηση δικαιώματος. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ θα απαντήσει άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός των νόμιμων προθεσμιών.  Η ασκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών έως τη στιγμή εκείνη και δρα για το μέλλον. 
 4. Επίσης, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών από την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία.  Η αρμόδια αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Αμπελόκηποι, www.dpa.gr).

 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Στο μέτρο που παρέχετε προσωπικές πληροφορίες τρίτου προσώπου, δηλώνετε ρητά ότι: 
 • Το τρίτο αυτό πρόσωπο σας έχει εξουσιοδοτήσει να συνάψετε τη Σύμβαση εκ μέρους του. 
 • Έχετε λάβει τη ρητή συγκατάθεση του τρίτου προσώπου να υποβάλετε τις προσωπικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη σύναψη της Σύμβασης ή, όταν η συγκατάθεση δεν αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας, το έχετε ενημερώσει για την επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. 
 • Το τρίτο πρόσωπο συμφωνεί ρητώς στην επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. 
 1. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ θα διατηρήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες για όσο διάστημα χρειάζεται για να εκπληρώσει τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω, εκτός από προσωπικές σας πληροφορίες που η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ οφείλει να διατηρήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για λόγους συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία, στην οποία περίπτωση οι προσωπικές σας πληροφορίες θα διαγραφούν μόλις περάσει το διάστημα αυτό. Το διάστημα αυτό ενδέχεται να παραταθεί για λόγους προστασίας του έννομου συμφέροντος της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΟΝΙΜΗΣ. Σε κάθε περίπτωση, θα διατηρήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες καθ’ όλη τη διάρκεια που διατηρείτε ενεργό τον προσωπικό σας λογαριασμό. Στην περίπτωση που έχετε εγγραφεί ως χρήστης ΑμεΑ, οι προσωπικές σας πληροφορίες που αφορούν την υγεία θα διαγραφούν αμέσως μόλις διαγράψετε τον ατομικό σας λογαριασμό. Μετά το πέρας της περιόδου διατήρησης, οι προσωπικές σας πληροφορίες θα διαγραφούν ή ανωνυμοποιηθούν, στο βαθμό που πρόκειται για πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για στατιστική ανάλυση. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI Tools) της Πλατφόρμας, σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει κάποιο ή κάποια από αυτά [ήτοι υπηρεσία αναγνώρισης προσώπου (Face Recognition), μετατροπής ομιλίας σε κείμενο (αλλιώς φωνητική πληκτρολόγηση - Speech to Text), ανάγνωσης κειμένου (Immersive Reader) και ανάλυσης κειμένου (Text Analytics)], καθώς και τα cookies που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις αντιστοιχισμένες συσκευές τους, θα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΟΝΙΜΗΣ αμέσως μόλις τα απενεργοποιησετε ή αμέσως μόλις διαγράψετε τον ατομικό λογαριασμό, μέσω του οποίου τα ενεργοποιήσατε.
 2. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ έχει λάβει κατάλληλα μέτρα τεχνικής και οργανωτικής φύσης για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από αθέμιτη ή παράνομη επεξεργασία ή τυχαία καταστροφή και απώλεια, καθώς και για τη διασφάλιση ενός επιπέδου προστασίας που πληροί τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Επιπλέον, η πρόσβαση στην Πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση του κωδικού ασφαλείας που επιλέξατε κατά τη δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού, ο οποίος κρυπτογραφείται. Είναι δική σας υποχρέωση να διατηρήσετε τον κωδικό σας ασφαλή και μυστικό. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ σας συνιστά να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό ασφαλείας και να τον αλλάζετε τακτικά. 
 3. Σε σχέση με προσωπικές σας πληροφορίες που αφορούν την υγεία, η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δίνει ιδιαίτερη σημασία στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία τους και στην αναθεώρηση αυτών όποτε απαιτείται, ώστε να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, θα δείξει τη δέουσα προσοχή σε σχέση με την κοινοποίησή τους σε τρίτους, η οποία ούτως ή άλλως θα πραγματοποιηθεί μόνο αν καταστεί αναγκαία, ώστε να διαφυλάξει στο μέγιστο βαθμό τα συμφέροντα σας. 
 4. Επισημαίνεται ότι η Πλατφόρμα δεν απευθύνεται σε ανηλίκους και η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δεν έχει καμία πρόθεση επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών ανηλίκων. Σε περίπτωση που εγγραφεί στην Πλατφόρμα ανήλικος χρήστης, η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ θα διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες αμέσως μόλις το αντιληφθεί. 

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ για απορίες ή παράπονα σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου, τον τρόπο που η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αφορά την ασφάλεια του ατομικού σας λογαριασμού και την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@extramilers.eu, καθώς και τηλεφωνικά στον αριθμό +30 213 088 636. 

 • ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Οι Δικτυακοί Τόποι ενδέχεται να περιλαμβάνουν υπερσυνδέσμους προς τρίτους ιστότοπους. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο τρίτα πρόσωπα επεξεργάζονται προσωπικές σας πληροφορίες και σας προτρέπει να ανατρέξετε σε τυχόν ενημερώσεις/πολιτικές απορρήτου των τρίτων αυτών μερών για να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από αυτούς. 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καταρτίστηκε στις 24 Ιουλίου 2020. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει ή τροποποιεί κατά καιρούς την Πολιτική Απορρήτου δημοσιεύοντας νεότερη έκδοση στους Δικτυακούς Τόπους. Παρακαλείσθε να ελέγχετε περιοδικά αυτούς, ώστε να ενημερώνεστε για οποιαδήποτε αλλαγή. Σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών στην Πολιτική Απορρήτου, η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ θα σας ενημερώσει για αυτές.

Τραβήξτε μία καθαρή φωτογραφία του προσώπου σας.

Οδηγίες εγκατάστασης

 1. Ανοίξτε την πλατφόρμα από Safari browser
 2. Πατήστε το share icon
 3. Στη συνέχεια πατήστε "Προσθήκη στην αρχική"