Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία “ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ” με έδρα στην Αθήνα, Σπυρίδωνος Τρικούπη 52 & Ασημάκη Φωτήλα 1, 114 73, Ελλάδα (στο εξής “ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ”) ανέπτυξε, με την ιδρυτική χορηγία της Microsoft Hellas Α.Ε., σε τεχνική συνεργασία με την ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA Α.Ε., σε επιστημονική συνεργασία με τους συλλόγους “ΛΑΡΑ Ελληνική Σχολή Σκύλων – Οδηγών Τυφλών” και “ΠΕΡΠΑΤΩ Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων” και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού (στο εξής όλοι οι ανωτέρω “Συνεργάτες”), την πλατφόρμα ExtraMilers για την ενημέρωση και προώθηση του προσβάσιμου τουρισμού στα ελληνικά νησιά (στο εξής “Πλατφόρμα”). Στόχος της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΟΝΙΜΗΣ είναι να εξασφαλίσει μέσω της Πλατφόρμας το δικαίωμα στον τουρισμό για τα άτομα με αναπηρία (στο εξής “ΑμεΑ”).


 • Παρεχόμενες υπηρεσίες

Η Πλατφόρμα παρέχει τις εξής υπηρεσίες και δυνατότητες:

 • Παροχή πληροφοριών σε σχέση με σημεία ενδιαφέροντος που είναι προσβάσιμα σε χρήστες ΑμεΑ στους προορισμούς της Πλατφόρμας. 
 • Παροχή εξατομικευμένων προτάσεων σε σχέση με σημεία ενδιαφέροντος που είναι προσβάσιμα σε χρήστες ΑμεΑ στους προορισμούς της Πλατφόρμας στη βάση των αναγκών του κάθε χρήστη ΑμεΑ, όπως αυτές προκύπτουν από τις πληροφορίες που ο κάθε χρήστης ΑμεΑ συμπληρώνει και υποβάλει για τη δημιουργία του ατομικού του λογαριασμού. 
 • Δυνατότητα διασύνδεσης ενός χρήστη ΑμεΑ με τον χρήση Εθελοντή της επιλογής του μέσω του Κουμπιού Προτροπής (Call to Action ή CTA button). Ο χρήστης Εθελοντής δύναται να απορρίψει ή να αποδεχτεί το αίτημα που λαμβάνει από την Πλατφόρμα μέσω email. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, ο χρήστης ΑμεΑ θα αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία του επιλεγμένου χρήστη Εθελοντή. Εάν ο χρήστης Εθελοντής δεν απαντήσει θετικά μέσα σε 3 ημέρες, το αίτημα θα διαγράφεται και θα ενημερώνονται και οι δύο χρήστες από την Πλατφόρμα μέσω email.
 • Δυνατότητα του κάθε χρήστη ΑμεΑ να εισάγει σημεία ενδιαφέροντος σε λίστες αγαπημένων μερών που δημιουργεί με σκοπό την εύκολη αναζήτηση και εύρεση σε μελλοντικό χρόνο. 
 • Δυνατότητα του κάθε χρήστη ΑμεΑ να παρέχει ανατροφοδότηση (feedback) και να αξιολογεί τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα ως προς την προσβασιμότητά τους και εν γένει τις υπηρεσίες που παρέχουν σε χρήστες ΑμεΑ ώστε να επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα των παρεχόμενων μέσω της Πλατφόρμας πληροφοριών και να επικαιροποιούνται και ενημερώνονται οι παρεχόμενες πληροφορίες. Παραχωρείτε στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ την άδεια να χρησιμοποεί την ανατροφοδότηση (feedback) που παρέχετε για τους ανωτέρω σκοπούς. 
 • Δυνατότητα του κάθε χρήστη να προτείνει νέα σημεία ενδιαφέροντος που είναι προσβάσιμα σε χρήστες ΑμεΑ στους προορισμούς της Πλατφόρμας και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά ώστε να εμπλουτίζονται οι παρεχόμενες μέσω της Πλατφόρμας πληροφορίες. Παραχωρείτε στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ την άδεια να χρησιμοποεί τις πληροφορίες για τον ανωτέρω σκοπό. 
 • Δυνατότητα χρήσης λειτουργικών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI Tools), όπως υπηρεσία αναγνώρισης προσώπου (Face Recognition), μετατροπής ομιλίας σε κείμενο (αλλιώς φωνητική πληκτρολόγηση - Speech to Text), ανάγνωσης κειμένου (Immersive Reader) καθώς και ανάλυσης κειμένου (Text Analytics), προς διευκόλυνση της πλοήγησης των χρηστών, καθώς και για την προσαρμογή των υπηρεσιών της Πλατφόρμας στις ανάγκες τους. 

Σύντομα θα προστεθούν στην Πλατφόρμα νέες υπηρεσίες, προορισμοί και σημεία ενδιαφέροντος στα νησιά της Ελλάδας.


Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ επιθυμεί η Πλατφόρμα να είναι εύχρηστη. Σε περίπτωση που χρειάζεστε πληροφορίες για την Πλατφόρμα, τη χρήση της ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αντιμετωπίζετε σε σχέση με αυτή, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@extramilers.eu ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 213 088 636.


 • Δημιουργία λογαριασμού

Η πρόσβαση στην Πλατφόρμα και η χρήση αυτής γίνεται με τη δημιουργία ατομικού λογαριασμού στην Πλατφόρμα. Η δημιουργία αυτού προϋποθέτει (α) τη συμπλήρωση και υποβολή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για το σκοπό δημιουργίας του ατομικού λογαριασμού και (β) τη συμφωνία σας με τους παρόντες όρους χρήσης (στο εξής “Όροι Χρήσης”) και την Πολιτική Απορρήτου. Η δημιουργία λογαριασμού επιτρέπεται σε χρήστες άνω των 18 ετών. 


Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ σας παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας εντελώς δωρεάν. Οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας σας με την ΆΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ για την ως άνω παραχώρηση (στο εξής “Σύμβαση”). 


Με τη δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού δηλώνετε πως έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δικαιούται να τροποποιεί ή αναθεωρεί μονομερώς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Οι αναθεωρημένοι Όροι Χρήσης εφαρμόζονται από τη δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα https://www.extramilers.eu/ που φιλοξενεί την Πλατφόρμα, στην Πλατφόρμα ή στις εφαρμογές της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΟΝΙΜΗΣ για κινητά τηλέφωνα ή άλλες φορητές συσκευές (στο εξής όλα τα ανωτέρω “Δικτυακοί Τόποι”). Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ σας προσκαλεί να ελέγχετε περιοδικά τους Δικτυακούς Τόπους για τυχόν τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις, ενώ σε περίπτωση ουσιωδών τροποποιήσεων στους Όρους Χρήσης θα σας ενημερώνει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους αναθεωρημένους Όρους Χρήσης, μπορείτε να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή τον ατομικό σας λογαριασμό, διαφορετικά θα θεωρηθεί πως συμφωνείτε με αυτούς.   


Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας σε τρίτα πρόσωπα καθώς και να επιβάλει όρους/περιορισμούς στην πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας. 


 • Όροι και περιορισμοί χρήσης

Για να καταστεί η Πλατφόρμα χρήσιμη για εσάς, και να αποτελέσει ταυτόχρονα ένα ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον για όλους τους χρήστες της, πρέπει να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους:

 • Θα παρέχετε ακριβείς και αληθείς πληροφορίες κατά τη δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού και θα επικαιροποιείτε αυτές όποτε απαιτείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχουν υποβληθεί αληθείς πληροφορίες, μπορεί να ανασταλεί το δικαίωμα σας για πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας.   
 • Μπορείτε να δημιουργείτε μόνο έναν ατομικό λογαριασμό. Είναι δυνατή η δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού από τρίτο άτομο, στο βαθμό που συναινείτε στη δημιουργία αυτού και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου. Με τη δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού από τρίτο άτομο, το τρίτο αυτό άτομο δηλώνει ρητά ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις πληρούνται. 
 • Θα διατηρείτε τον κωδικό ασφαλείας που έχετε επιλέξει για τον ατομικό σας λογαριασμό μυστικό και ασφαλή και δεν θα παραχωρείτε πρόσβαση σε, ή μεταβιβάζετε, τον ατομικό σας λογαριασμό σε τρίτους. Είστε υπεύθυνος για τη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στον ατομικό σας λογαριασμό και υποχρεούστε να ειδοποιείτε άμεσα την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. 
 • Στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης (feedback), θα παρέχετε αληθείς και ακριβείς πληροφορίες. Το ίδιο και όταν προτείνετε νέα σημεία ενδιαφέροντος. Δεν επιτρέπεται να υποβάλετε πληροφορίες ή σχόλια που (α) είναι δόλια, επιβλαβή, απειλητικά, προσβλητικά, χυδαία, συκοφαντικά, δυσφημιστικά, προκαλούν μίσος ή δυσμενείς διακρίσεις ή (β) περιέχουν πληροφορίες που δεν έχετε το δικαίωμα να παρέχετε μέσω της Πλατφόρμας ή γενικά (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες). 
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα κατά τρόπο που αντιβαίνει στο νόμο ή στους Όρους Χρήσης.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα και το περιεχόμενο της για προωθητικούς, διαφημιστικούς, δυσφημιστικούς, επαγγελματικούς, εμπορικούς, ανταγωνιστικούς ή άλλους σκοπούς. Το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας παραχωρείται για προσωπικούς σας σκοπούς. 
 • Δεν επιτρέπεται να ανεβάζετε στην Πλατφόρμα ιούς ή κακόβουλο λογισμικό ή να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία και ασφάλεια της Πλατφόρμας. 
 • Δεν επιτρέπεται να παραβιάζετε μέσω της χρήσης της Πλατφόρμας δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
 • Δεν επιτρέπεται να αφαιρείτε από την Πλατφόρμα σήματα, σημειώσεις πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλου είδους αναγνωριστικά δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή άλλα σήματα με τα οποία αναγνωρίζεται η συμβολή τρίτων στην ανάπτυξη της Πλατφόρμας.  
 • Δεν επιτρέπεται να αντιγράφετε, διατηρείτε αντίγραφα, (ανα)δημοσιεύετε, προβάλετε, αναπαράγετε, κοινοποιείτε, γνωστοποιείτε ή με άλλο τρόπο παρέχετε σε τρίτους, τροποποιείτε, αποθηκεύετε, διατηρείτε μόνιμα, δημιουργείτε παράγωγα έργα από, μεταφορτώνετε ή εξάγετε δεδομένα από, την Πλατφόρμα ή το περιεχόμενο της ή το λογισμικό της.
 • Δεν επιτρέπεται να αποκωδικοποιείτε, αποκρυπτογραφείτε, αναστρέφετε ή εξάγετε τον κώδικα, ούτε να παρακάμπτετε τους μηχανισμούς ασφαλείας και προστασίας, της Πλατφόρμας.
 • Στο βαθμό που κατεβάζετε ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα ή άλλες φορητές συσκευές, επιτρέπετε στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ να κατεβάζει και εγκαθιστά σχετικές ενημερώσεις, εφόσον υπάρχουν.

 • Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Η Πλατφόρμα αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΟΝΙΜΗΣ. Η Πλατφόρμα ως σύνολο και το σύνολο του περιεχομένου της, δηλαδή η επωνυμία, διακριτικός τίτλος, σήματα, εικόνες, γραφικά, λογισμικό, διακριτικά γνωρίσματα, περιεχόμενο, πληροφορίες, ηλεκτρονικά αρχεία, υπηρεσίες και κάθε τι άλλο περιέχεται στους Δικτυακούς Τόπους ανήκουν αποκλειστικά στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της. Επίσης, σήματα, ονόματα, ή άλλα έργα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών που εκτίθενται ή περιέχονται στους Δικτυακούς Τόπους ανήκουν σε αυτά τα τρίτα μέρη και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δεν έχετε δικαίωμα να τα χρησιμοποιείτε παρά μόνο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης ή αν άλλως λάβετε την άδεια της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΟΝΙΜΗΣ ή του εκάστοτε τρίτου μέρους. 


 • Περιορισμός ευθύνης

Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ προσπαθεί να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες και ασφαλείς υπηρεσίες μέσω της Πλατφόρμας, έχοντας ως απώτερο στόχο να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής κάθε χρήστη ΑμεΑ τόσο κατά τη χρήση της Πλατφόρμας, όσο πρωτίστως κατά την επίσκεψη του στους προορισμούς και τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα. Ωστόσο, η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ επισημαίνει και εφιστά την προσοχή σας στο ότι η Πλατφόρμα περιέχει αποκλειστικά γενικές πληροφορίες και, παρόλο που γίνονται εξατομικευμένες προτάσεις στη βάση των αναγκών σας, όπως αυτές προκύπτουν από τις πληροφορίες που συμπληρώνετε και υποβάλετε κατά τη δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού, δε λαμβάνει υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες της κατάστασής σας, τις προτιμήσεις σας, το πλήρες και ακριβές ιατρικό ή άλλο ιστορικό σας ή άλλα στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ παρέχει την Πλατφόρμα αποκλειστικά και μόνο για να διευκολύνει την επίσκεψη σας στους προορισμούς της Πλατφόρμας και όχι για την παροχή συμβουλών οποιουδήποτε είδους. 


Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δε δίνει κανενός είδους εγγύηση ή υπόσχεση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την Πλατφόρμα και το περιεχόμενο της, μεταξύ άλλων αναφορικά με την ορθότητα, ακρίβεια, ενημερότητα, επικαιροποίηση, εγκυρότητα ή πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς και την καταλληλότητα των προτεινόμενων σημείων ενδιαφέροντος τόσο γενικά όσο και σε σχέση με τις ανάγκες του κάθε χρήστη ΑμεΑ. Είναι δική σας ευθύνη να επιβεβαιώσετε την εγκυρότητα των πληροφοριών και την καταλληλότητα των σημείων ενδιαφέροντος για εσάς και η επιλογή να βασιστείτε στην Πλατφόρμα και το περιεχόμενο αυτής είναι αποκλειστικά δική σας. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ σας συμβουλεύει να επιβεβαιώνετε οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται στην Πλατφόρμα προτού λάβετε αποφάσεις που στηρίζονται σε αυτή. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δε φέρει απολύτως καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από την επιλογή σας να βασιστείτε στην Πλατφόρμα και το περιεχόμενο αυτής. 


Επιπλέον, η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δεν εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία των Δικτυακών Τόπων, τη διόρθωση ή την απουσία σφαλμάτων ή ιών ή κακόβουλων λογισμικών ή τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος των Δικτυακών Τόπων με ή/και χωρίς προειδοποίηση. Οι Δικτυακοί Τόποι και το περιεχόμενο τους παρέχονται “ως έχουν” χωρίς ρητές ή υπαινισσόμενες εγγυήσεις. 


Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ, οι Συνεργάτες ή τυχόν άλλοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών σχετικά με την Πλατφόρμα, καθώς και οι διευθυντές, μέτοχοι, εργαζόμενοι και προστηθέντες αυτών δε φέρουν απολύτως καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη, άμεση, έμμεση, παρεπόμενη ή άλλου είδους που τυχόν υποστείτε εσείς ή τρίτος από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης των Δικτυακών Τόπων, ανεξάρτητα από το αν αυτή προκλήθηκε από αμέλεια, ακόμα και βαρειά αμέλεια, ή σφάλμα ή παράλειψη της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΟΝΙΜΗΣ, κάποιου εκ των Συνεργατών ή των τρίτων παρόχων υπηρεσιών σχετικά με την Πλατφόρμα ή των εργαζόμενων ή των προστηθέντων αυτών, εκτός αν αποδειχθεί ότι η ζημία ή βλάβη προκλήθηκε με δόλο κάποιου από τα ανωτέρω πρόσωπα με πρόθεση την πρόκληση βλάβη σε εσάς συγκεκριμένα. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό σας. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.


Οι Δικτυακοί Τόποι περιλαμβάνουν συνδέσμους ή αναφορές σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δεν ευθύνεται για την οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστείτε από την απόφαση να χρησιμοποιήσετε ή επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες. 


Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ, τους Συνεργάτες, τυχόν άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών σε σχέση με την Πλατφόρμα, καθώς και τους διευθυντες, μετόχους, εργαζόμενους και προστηθέντες αυτών από οποιαδήποτε ζημία υποστούν από την πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας ή την παραβίαση των Όρων Χρήσης από εσάς.   


Ο συγκεκριμένος όρος περί περιορισμού της ευθύνης θα εξακολουθήσει να ισχύει ακόμα και σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού σας στην Πλατφόρμα, διακοπής της χρήσης της από εσάς ή λύσης της Συμβάσεως από την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ. 


 • Λύση

Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ μπορεί να λύσει τη Σύμβαση μονομερώς εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρείτε τους Όρους Χρήσης ή εάν επιθυμεί να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών της Πλατφόρμας γενικά ή να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντα και νόμιμα δικαιώματα της. Στην περίπτωση αυτή, οφείλετε να σταματήσετε τη χρήση της Πλατφόρμας. 

 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να λύσετε τη Σύμβαση διαγράφοντας τον ατομικό σας λογαριασμό, στην οποία περίπτωση δεν θα έχετε πλέον δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας.

 

 • Πολιτική Απορρήτου

Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν κατά την παροχή των υπηρεσιών της Πλατφόρμας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου


 • Λοιποί όροι
 • Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σας με την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ σε σχέση με την Πλατφόρμα ή τη χρήση της θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.  
 • Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των όρων της Συμβάσεως δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.
 • Η μη ενάσκηση από την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δικαιωμάτων της που απορρέουν από τη Σύμβαση ή το νόμο δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.
 • Όροι που διατυπώνονται με κεφαλαία γράμματα θα έχουν το νόημα που αποδίδεται σε αυτούς στην Πολιτική Απορρήτου και αντιστρόφως, εκτός αν άλλως υποδεικνυέται στους Όρους Χρήσης. 

  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


  Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία “ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ” με έδρα στην Αθήνα, Σπυρίδωνος Τρικούπη 52 & Ασημάκη Φωτήλα 1, 114 73, Ελλάδα (στο εξής “ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ”) ανέπτυξε, με την ιδρυτική χορηγία της Microsoft Hellas Α.Ε., σε τεχνική συνεργασία με την ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA Α.Ε., σε επιστημονική συνεργασία με τους συλλόγους “ΛΑΡΑ Ελληνική Σχολή Σκύλων – Οδηγών Τυφλών” και “ΠΕΡΠΑΤΩ Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων” και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού (στο εξής όλοι οι ανωτέρω “Συνεργάτες”), την πλατφόρμα ExtraMilers για την ενημέρωση και προώθηση του προσβάσιμου τουρισμού στα ελληνικά νησιά (στο εξής “Πλατφόρμα”). Στόχος της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΟΝΙΜΗΣ είναι να εξασφαλίσει μέσω της Πλατφόρμας το δικαίωμα στον τουρισμό για τα άτομα με αναπηρία (στο εξής “ΑμεΑ”).


 • Παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Η Πλατφόρμα παρέχει τις εξής υπηρεσίες και δυνατότητες:

  • Παροχή πληροφοριών σε σχέση με σημεία ενδιαφέροντος που είναι προσβάσιμα σε χρήστες ΑμεΑ στους προορισμούς της Πλατφόρμας. 
  • Παροχή εξατομικευμένων προτάσεων σε σχέση με σημεία ενδιαφέροντος που είναι προσβάσιμα σε χρήστες ΑμεΑ στους προορισμούς της Πλατφόρμας στη βάση των αναγκών του κάθε χρήστη ΑμεΑ, όπως αυτές προκύπτουν από τις πληροφορίες που ο κάθε χρήστης ΑμεΑ συμπληρώνει και υποβάλει για τη δημιουργία του ατομικού του λογαριασμού. 
  • Δυνατότητα διασύνδεσης ενός χρήστη ΑμεΑ με τον χρήση Εθελοντή της επιλογής του μέσω του Κουμπιού Προτροπής (Call to Action ή CTA button). Ο χρήστης Εθελοντής δύναται να απορρίψει ή να αποδεχτεί το αίτημα που λαμβάνει από την Πλατφόρμα μέσω email. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, ο χρήστης ΑμεΑ θα αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία του επιλεγμένου χρήστη Εθελοντή. Εάν ο χρήστης Εθελοντής δεν απαντήσει θετικά μέσα σε 3 ημέρες, το αίτημα θα διαγράφεται και θα ενημερώνονται και οι δύο χρήστες από την Πλατφόρμα μέσω email.
  • Δυνατότητα του κάθε χρήστη ΑμεΑ να εισάγει σημεία ενδιαφέροντος σε λίστες αγαπημένων μερών που δημιουργεί με σκοπό την εύκολη αναζήτηση και εύρεση σε μελλοντικό χρόνο. 
  • Δυνατότητα του κάθε χρήστη ΑμεΑ να παρέχει ανατροφοδότηση (feedback) και να αξιολογεί τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα ως προς την προσβασιμότητά τους και εν γένει τις υπηρεσίες που παρέχουν σε χρήστες ΑμεΑ ώστε να επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα των παρεχόμενων μέσω της Πλατφόρμας πληροφοριών και να επικαιροποιούνται και ενημερώνονται οι παρεχόμενες πληροφορίες. Παραχωρείτε στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ την άδεια να χρησιμοποεί την ανατροφοδότηση (feedback) που παρέχετε για τους ανωτέρω σκοπούς. 
  • Δυνατότητα του κάθε χρήστη να προτείνει νέα σημεία ενδιαφέροντος που είναι προσβάσιμα σε χρήστες ΑμεΑ στους προορισμούς της Πλατφόρμας και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά ώστε να εμπλουτίζονται οι παρεχόμενες μέσω της Πλατφόρμας πληροφορίες. Παραχωρείτε στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ την άδεια να χρησιμοποεί τις πληροφορίες για τον ανωτέρω σκοπό. 
  • Δυνατότητα χρήσης λειτουργικών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI Tools), όπως υπηρεσία αναγνώρισης προσώπου (Face Recognition), μετατροπής ομιλίας σε κείμενο (αλλιώς φωνητική πληκτρολόγηση - Speech to Text), ανάγνωσης κειμένου (Immersive Reader) καθώς και ανάλυσης κειμένου (Text Analytics), προς διευκόλυνση της πλοήγησης των χρηστών, καθώς και για την προσαρμογή των υπηρεσιών της Πλατφόρμας στις ανάγκες τους. 

  Σύντομα θα προστεθούν στην Πλατφόρμα νέες υπηρεσίες, προορισμοί και σημεία ενδιαφέροντος στα νησιά της Ελλάδας.


  Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ επιθυμεί η Πλατφόρμα να είναι εύχρηστη. Σε περίπτωση που χρειάζεστε πληροφορίες για την Πλατφόρμα, τη χρήση της ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αντιμετωπίζετε σε σχέση με αυτή, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@extramilers.eu ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 213 088 636.


 • Δημιουργία λογαριασμού
 • Η πρόσβαση στην Πλατφόρμα και η χρήση αυτής γίνεται με τη δημιουργία ατομικού λογαριασμού στην Πλατφόρμα. Η δημιουργία αυτού προϋποθέτει (α) τη συμπλήρωση και υποβολή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για το σκοπό δημιουργίας του ατομικού λογαριασμού και (β) τη συμφωνία σας με τους παρόντες όρους χρήσης (στο εξής “Όροι Χρήσης”) και την Πολιτική Απορρήτου. Η δημιουργία λογαριασμού επιτρέπεται σε χρήστες άνω των 18 ετών. 


  Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ σας παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας εντελώς δωρεάν. Οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας σας με την ΆΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ για την ως άνω παραχώρηση (στο εξής “Σύμβαση”). 


  Με τη δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού δηλώνετε πως έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δικαιούται να τροποποιεί ή αναθεωρεί μονομερώς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Οι αναθεωρημένοι Όροι Χρήσης εφαρμόζονται από τη δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα https://www.extramilers.eu/ που φιλοξενεί την Πλατφόρμα, στην Πλατφόρμα ή στις εφαρμογές της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΟΝΙΜΗΣ για κινητά τηλέφωνα ή άλλες φορητές συσκευές (στο εξής όλα τα ανωτέρω “Δικτυακοί Τόποι”). Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ σας προσκαλεί να ελέγχετε περιοδικά τους Δικτυακούς Τόπους για τυχόν τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις, ενώ σε περίπτωση ουσιωδών τροποποιήσεων στους Όρους Χρήσης θα σας ενημερώνει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους αναθεωρημένους Όρους Χρήσης, μπορείτε να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή τον ατομικό σας λογαριασμό, διαφορετικά θα θεωρηθεί πως συμφωνείτε με αυτούς.   


  Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας σε τρίτα πρόσωπα καθώς και να επιβάλει όρους/περιορισμούς στην πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας. 


 • Όροι και περιορισμοί χρήσης
 • Για να καταστεί η Πλατφόρμα χρήσιμη για εσάς, και να αποτελέσει ταυτόχρονα ένα ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον για όλους τους χρήστες της, πρέπει να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους:

  • Θα παρέχετε ακριβείς και αληθείς πληροφορίες κατά τη δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού και θα επικαιροποιείτε αυτές όποτε απαιτείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχουν υποβληθεί αληθείς πληροφορίες, μπορεί να ανασταλεί το δικαίωμα σας για πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας.   
  • Μπορείτε να δημιουργείτε μόνο έναν ατομικό λογαριασμό. Είναι δυνατή η δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού από τρίτο άτομο, στο βαθμό που συναινείτε στη δημιουργία αυτού και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου. Με τη δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού από τρίτο άτομο, το τρίτο αυτό άτομο δηλώνει ρητά ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις πληρούνται. 
  • Θα διατηρείτε τον κωδικό ασφαλείας που έχετε επιλέξει για τον ατομικό σας λογαριασμό μυστικό και ασφαλή και δεν θα παραχωρείτε πρόσβαση σε, ή μεταβιβάζετε, τον ατομικό σας λογαριασμό σε τρίτους. Είστε υπεύθυνος για τη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στον ατομικό σας λογαριασμό και υποχρεούστε να ειδοποιείτε άμεσα την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. 
  • Στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης (feedback), θα παρέχετε αληθείς και ακριβείς πληροφορίες. Το ίδιο και όταν προτείνετε νέα σημεία ενδιαφέροντος. Δεν επιτρέπεται να υποβάλετε πληροφορίες ή σχόλια που (α) είναι δόλια, επιβλαβή, απειλητικά, προσβλητικά, χυδαία, συκοφαντικά, δυσφημιστικά, προκαλούν μίσος ή δυσμενείς διακρίσεις ή (β) περιέχουν πληροφορίες που δεν έχετε το δικαίωμα να παρέχετε μέσω της Πλατφόρμας ή γενικά (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες). 
  • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα κατά τρόπο που αντιβαίνει στο νόμο ή στους Όρους Χρήσης.
  • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα και το περιεχόμενο της για προωθητικούς, διαφημιστικούς, δυσφημιστικούς, επαγγελματικούς, εμπορικούς, ανταγωνιστικούς ή άλλους σκοπούς. Το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας παραχωρείται για προσωπικούς σας σκοπούς. 
  • Δεν επιτρέπεται να ανεβάζετε στην Πλατφόρμα ιούς ή κακόβουλο λογισμικό ή να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία και ασφάλεια της Πλατφόρμας. 
  • Δεν επιτρέπεται να παραβιάζετε μέσω της χρήσης της Πλατφόρμας δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
  • Δεν επιτρέπεται να αφαιρείτε από την Πλατφόρμα σήματα, σημειώσεις πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλου είδους αναγνωριστικά δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή άλλα σήματα με τα οποία αναγνωρίζεται η συμβολή τρίτων στην ανάπτυξη της Πλατφόρμας.  
  • Δεν επιτρέπεται να αντιγράφετε, διατηρείτε αντίγραφα, (ανα)δημοσιεύετε, προβάλετε, αναπαράγετε, κοινοποιείτε, γνωστοποιείτε ή με άλλο τρόπο παρέχετε σε τρίτους, τροποποιείτε, αποθηκεύετε, διατηρείτε μόνιμα, δημιουργείτε παράγωγα έργα από, μεταφορτώνετε ή εξάγετε δεδομένα από, την Πλατφόρμα ή το περιεχόμενο της ή το λογισμικό της.
  • Δεν επιτρέπεται να αποκωδικοποιείτε, αποκρυπτογραφείτε, αναστρέφετε ή εξάγετε τον κώδικα, ούτε να παρακάμπτετε τους μηχανισμούς ασφαλείας και προστασίας, της Πλατφόρμας.
  • Στο βαθμό που κατεβάζετε ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα ή άλλες φορητές συσκευές, επιτρέπετε στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ να κατεβάζει και εγκαθιστά σχετικές ενημερώσεις, εφόσον υπάρχουν.

 • Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • Η Πλατφόρμα αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΟΝΙΜΗΣ. Η Πλατφόρμα ως σύνολο και το σύνολο του περιεχομένου της, δηλαδή η επωνυμία, διακριτικός τίτλος, σήματα, εικόνες, γραφικά, λογισμικό, διακριτικά γνωρίσματα, περιεχόμενο, πληροφορίες, ηλεκτρονικά αρχεία, υπηρεσίες και κάθε τι άλλο περιέχεται στους Δικτυακούς Τόπους ανήκουν αποκλειστικά στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της. Επίσης, σήματα, ονόματα, ή άλλα έργα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών που εκτίθενται ή περιέχονται στους Δικτυακούς Τόπους ανήκουν σε αυτά τα τρίτα μέρη και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δεν έχετε δικαίωμα να τα χρησιμοποιείτε παρά μόνο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης ή αν άλλως λάβετε την άδεια της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΟΝΙΜΗΣ ή του εκάστοτε τρίτου μέρους. 


 • Περιορισμός ευθύνης
 • Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ προσπαθεί να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες και ασφαλείς υπηρεσίες μέσω της Πλατφόρμας, έχοντας ως απώτερο στόχο να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής κάθε χρήστη ΑμεΑ τόσο κατά τη χρήση της Πλατφόρμας, όσο πρωτίστως κατά την επίσκεψη του στους προορισμούς και τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα. Ωστόσο, η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ επισημαίνει και εφιστά την προσοχή σας στο ότι η Πλατφόρμα περιέχει αποκλειστικά γενικές πληροφορίες και, παρόλο που γίνονται εξατομικευμένες προτάσεις στη βάση των αναγκών σας, όπως αυτές προκύπτουν από τις πληροφορίες που συμπληρώνετε και υποβάλετε κατά τη δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού, δε λαμβάνει υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες της κατάστασής σας, τις προτιμήσεις σας, το πλήρες και ακριβές ιατρικό ή άλλο ιστορικό σας ή άλλα στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ παρέχει την Πλατφόρμα αποκλειστικά και μόνο για να διευκολύνει την επίσκεψη σας στους προορισμούς της Πλατφόρμας και όχι για την παροχή συμβουλών οποιουδήποτε είδους. 


  Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δε δίνει κανενός είδους εγγύηση ή υπόσχεση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την Πλατφόρμα και το περιεχόμενο της, μεταξύ άλλων αναφορικά με την ορθότητα, ακρίβεια, ενημερότητα, επικαιροποίηση, εγκυρότητα ή πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς και την καταλληλότητα των προτεινόμενων σημείων ενδιαφέροντος τόσο γενικά όσο και σε σχέση με τις ανάγκες του κάθε χρήστη ΑμεΑ. Είναι δική σας ευθύνη να επιβεβαιώσετε την εγκυρότητα των πληροφοριών και την καταλληλότητα των σημείων ενδιαφέροντος για εσάς και η επιλογή να βασιστείτε στην Πλατφόρμα και το περιεχόμενο αυτής είναι αποκλειστικά δική σας. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ σας συμβουλεύει να επιβεβαιώνετε οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται στην Πλατφόρμα προτού λάβετε αποφάσεις που στηρίζονται σε αυτή. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δε φέρει απολύτως καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από την επιλογή σας να βασιστείτε στην Πλατφόρμα και το περιεχόμενο αυτής. 


  Επιπλέον, η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δεν εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία των Δικτυακών Τόπων, τη διόρθωση ή την απουσία σφαλμάτων ή ιών ή κακόβουλων λογισμικών ή τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος των Δικτυακών Τόπων με ή/και χωρίς προειδοποίηση. Οι Δικτυακοί Τόποι και το περιεχόμενο τους παρέχονται “ως έχουν” χωρίς ρητές ή υπαινισσόμενες εγγυήσεις. 


  Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ, οι Συνεργάτες ή τυχόν άλλοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών σχετικά με την Πλατφόρμα, καθώς και οι διευθυντές, μέτοχοι, εργαζόμενοι και προστηθέντες αυτών δε φέρουν απολύτως καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη, άμεση, έμμεση, παρεπόμενη ή άλλου είδους που τυχόν υποστείτε εσείς ή τρίτος από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης των Δικτυακών Τόπων, ανεξάρτητα από το αν αυτή προκλήθηκε από αμέλεια, ακόμα και βαρειά αμέλεια, ή σφάλμα ή παράλειψη της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΟΝΙΜΗΣ, κάποιου εκ των Συνεργατών ή των τρίτων παρόχων υπηρεσιών σχετικά με την Πλατφόρμα ή των εργαζόμενων ή των προστηθέντων αυτών, εκτός αν αποδειχθεί ότι η ζημία ή βλάβη προκλήθηκε με δόλο κάποιου από τα ανωτέρω πρόσωπα με πρόθεση την πρόκληση βλάβη σε εσάς συγκεκριμένα. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό σας. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.


  Οι Δικτυακοί Τόποι περιλαμβάνουν συνδέσμους ή αναφορές σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δεν ευθύνεται για την οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστείτε από την απόφαση να χρησιμοποιήσετε ή επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες. 


  Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ, τους Συνεργάτες, τυχόν άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών σε σχέση με την Πλατφόρμα, καθώς και τους διευθυντες, μετόχους, εργαζόμενους και προστηθέντες αυτών από οποιαδήποτε ζημία υποστούν από την πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας ή την παραβίαση των Όρων Χρήσης από εσάς.   


  Ο συγκεκριμένος όρος περί περιορισμού της ευθύνης θα εξακολουθήσει να ισχύει ακόμα και σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού σας στην Πλατφόρμα, διακοπής της χρήσης της από εσάς ή λύσης της Συμβάσεως από την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ. 


 • Λύση
 • Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ μπορεί να λύσει τη Σύμβαση μονομερώς εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρείτε τους Όρους Χρήσης ή εάν επιθυμεί να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών της Πλατφόρμας γενικά ή να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντα και νόμιμα δικαιώματα της. Στην περίπτωση αυτή, οφείλετε να σταματήσετε τη χρήση της Πλατφόρμας. 

   

  Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να λύσετε τη Σύμβαση διαγράφοντας τον ατομικό σας λογαριασμό, στην οποία περίπτωση δεν θα έχετε πλέον δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας.

   

 • Πολιτική Απορρήτου
 • Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν κατά την παροχή των υπηρεσιών της Πλατφόρμας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου


 • Λοιποί όροι
  • Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σας με την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ σε σχέση με την Πλατφόρμα ή τη χρήση της θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.  
  • Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των όρων της Συμβάσεως δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.
  • Η μη ενάσκηση από την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δικαιωμάτων της που απορρέουν από τη Σύμβαση ή το νόμο δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.
  • Όροι που διατυπώνονται με κεφαλαία γράμματα θα έχουν το νόημα που αποδίδεται σε αυτούς στην Πολιτική Απορρήτου και αντιστρόφως, εκτός αν άλλως υποδεικνυέται στους Όρους Χρήσης. 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία “ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ” με έδρα στην Αθήνα, Σπυρίδωνος Τρικούπη 52 & Ασημάκη Φωτήλα 1, 114 73, Ελλάδα (στο εξής “ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ”) ανέπτυξε, με την ιδρυτική χορηγία της Microsoft Hellas Α.Ε., σε τεχνική συνεργασία με την ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA Α.Ε., σε επιστημονική συνεργασία με τους συλλόγους “ΛΑΡΑ Ελληνική Σχολή Σκύλων – Οδηγών Τυφλών” και “ΠΕΡΠΑΤΩ Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων” και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού (στο εξής όλοι οι ανωτέρω “Συνεργάτες”), την πλατφόρμα ExtraMilers για την ενημέρωση και προώθηση του προσβάσιμου τουρισμού στα ελληνικά νησιά (στο εξής “Πλατφόρμα”). Στόχος της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΟΝΙΜΗΣ είναι να εξασφαλίσει μέσω της Πλατφόρμας το δικαίωμα στον τουρισμό για τα άτομα με αναπηρία (στο εξής “ΑμεΑ”).

 • Παρεχόμενες υπηρεσίες

Η Πλατφόρμα παρέχει τις εξής υπηρεσίες και δυνατότητες:

 • Παροχή πληροφοριών σε σχέση με σημεία ενδιαφέροντος που είναι προσβάσιμα σε χρήστες ΑμεΑ στους προορισμούς της Πλατφόρμας. 
 • Παροχή εξατομικευμένων προτάσεων σε σχέση με σημεία ενδιαφέροντος που είναι προσβάσιμα σε χρήστες ΑμεΑ στους προορισμούς της Πλατφόρμας στη βάση των αναγκών του κάθε χρήστη ΑμεΑ, όπως αυτές προκύπτουν από τις πληροφορίες που ο κάθε χρήστης ΑμεΑ συμπληρώνει και υποβάλει για τη δημιουργία του ατομικού του λογαριασμού. 
 • Δυνατότητα διασύνδεσης ενός χρήστη ΑμεΑ με τον χρήση Εθελοντή της επιλογής του μέσω του Κουμπιού Προτροπής (Call to Action ή CTA button). Ο χρήστης Εθελοντής δύναται να απορρίψει ή να αποδεχτεί το αίτημα που λαμβάνει από την Πλατφόρμα μέσω email. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, ο χρήστης ΑμεΑ θα αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία του επιλεγμένου χρήστη Εθελοντή. Εάν ο χρήστης Εθελοντής δεν απαντήσει θετικά μέσα σε 3 ημέρες, το αίτημα θα διαγράφεται και θα ενημερώνονται και οι δύο χρήστες από την Πλατφόρμα μέσω email.
 • Δυνατότητα του κάθε χρήστη ΑμεΑ να εισάγει σημεία ενδιαφέροντος σε λίστες αγαπημένων μερών που δημιουργεί με σκοπό την εύκολη αναζήτηση και εύρεση σε μελλοντικό χρόνο. 
 • Δυνατότητα του κάθε χρήστη ΑμεΑ να παρέχει ανατροφοδότηση (feedback) και να αξιολογεί τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα ως προς την προσβασιμότητά τους και εν γένει τις υπηρεσίες που παρέχουν σε χρήστες ΑμεΑ ώστε να επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα των παρεχόμενων μέσω της Πλατφόρμας πληροφοριών και να επικαιροποιούνται και ενημερώνονται οι παρεχόμενες πληροφορίες. Παραχωρείτε στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ την άδεια να χρησιμοποεί την ανατροφοδότηση (feedback) που παρέχετε για τους ανωτέρω σκοπούς. 
 • Δυνατότητα του κάθε χρήστη να προτείνει νέα σημεία ενδιαφέροντος που είναι προσβάσιμα σε χρήστες ΑμεΑ στους προορισμούς της Πλατφόρμας και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά ώστε να εμπλουτίζονται οι παρεχόμενες μέσω της Πλατφόρμας πληροφορίες. Παραχωρείτε στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ την άδεια να χρησιμοποεί τις πληροφορίες για τον ανωτέρω σκοπό. 
 • Δυνατότητα χρήσης λειτουργικών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI Tools), όπως υπηρεσία αναγνώρισης προσώπου (Face Recognition), μετατροπής ομιλίας σε κείμενο (αλλιώς φωνητική πληκτρολόγηση - Speech to Text), ανάγνωσης κειμένου (Immersive Reader) καθώς και ανάλυσης κειμένου (Text Analytics), προς διευκόλυνση της πλοήγησης των χρηστών, καθώς και για την προσαρμογή των υπηρεσιών της Πλατφόρμας στις ανάγκες τους. 

Σύντομα θα προστεθούν στην Πλατφόρμα νέες υπηρεσίες, προορισμοί και σημεία ενδιαφέροντος στα νησιά της Ελλάδας.

Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ επιθυμεί η Πλατφόρμα να είναι εύχρηστη. Σε περίπτωση που χρειάζεστε πληροφορίες για την Πλατφόρμα, τη χρήση της ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αντιμετωπίζετε σε σχέση με αυτή, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@extramilers.eu ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 213 088 636.

 • Δημιουργία λογαριασμού

Η πρόσβαση στην Πλατφόρμα και η χρήση αυτής γίνεται με τη δημιουργία ατομικού λογαριασμού στην Πλατφόρμα. Η δημιουργία αυτού προϋποθέτει (α) τη συμπλήρωση και υποβολή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για το σκοπό δημιουργίας του ατομικού λογαριασμού και (β) τη συμφωνία σας με τους παρόντες όρους χρήσης (στο εξής “Όροι Χρήσης”) και την Πολιτική Απορρήτου. Η δημιουργία λογαριασμού επιτρέπεται σε χρήστες άνω των 18 ετών. 

Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ σας παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας εντελώς δωρεάν. Οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας σας με την ΆΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ για την ως άνω παραχώρηση (στο εξής “Σύμβαση”). 

Με τη δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού δηλώνετε πως έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δικαιούται να τροποποιεί ή αναθεωρεί μονομερώς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Οι αναθεωρημένοι Όροι Χρήσης εφαρμόζονται από τη δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα https://www.extramilers.eu/ που φιλοξενεί την Πλατφόρμα, στην Πλατφόρμα ή στις εφαρμογές της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΟΝΙΜΗΣ για κινητά τηλέφωνα ή άλλες φορητές συσκευές (στο εξής όλα τα ανωτέρω “Δικτυακοί Τόποι”). Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ σας προσκαλεί να ελέγχετε περιοδικά τους Δικτυακούς Τόπους για τυχόν τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις, ενώ σε περίπτωση ουσιωδών τροποποιήσεων στους Όρους Χρήσης θα σας ενημερώνει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους αναθεωρημένους Όρους Χρήσης, μπορείτε να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή τον ατομικό σας λογαριασμό, διαφορετικά θα θεωρηθεί πως συμφωνείτε με αυτούς.   

Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας σε τρίτα πρόσωπα καθώς και να επιβάλει όρους/περιορισμούς στην πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας. 

 • Όροι και περιορισμοί χρήσης

Για να καταστεί η Πλατφόρμα χρήσιμη για εσάς, και να αποτελέσει ταυτόχρονα ένα ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον για όλους τους χρήστες της, πρέπει να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους:

 • Θα παρέχετε ακριβείς και αληθείς πληροφορίες κατά τη δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού και θα επικαιροποιείτε αυτές όποτε απαιτείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχουν υποβληθεί αληθείς πληροφορίες, μπορεί να ανασταλεί το δικαίωμα σας για πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας.   
 • Μπορείτε να δημιουργείτε μόνο έναν ατομικό λογαριασμό. Είναι δυνατή η δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού από τρίτο άτομο, στο βαθμό που συναινείτε στη δημιουργία αυτού και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου. Με τη δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού από τρίτο άτομο, το τρίτο αυτό άτομο δηλώνει ρητά ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις πληρούνται. 
 • Θα διατηρείτε τον κωδικό ασφαλείας που έχετε επιλέξει για τον ατομικό σας λογαριασμό μυστικό και ασφαλή και δεν θα παραχωρείτε πρόσβαση σε, ή μεταβιβάζετε, τον ατομικό σας λογαριασμό σε τρίτους. Είστε υπεύθυνος για τη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στον ατομικό σας λογαριασμό και υποχρεούστε να ειδοποιείτε άμεσα την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. 
 • Στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης (feedback), θα παρέχετε αληθείς και ακριβείς πληροφορίες. Το ίδιο και όταν προτείνετε νέα σημεία ενδιαφέροντος. Δεν επιτρέπεται να υποβάλετε πληροφορίες ή σχόλια που (α) είναι δόλια, επιβλαβή, απειλητικά, προσβλητικά, χυδαία, συκοφαντικά, δυσφημιστικά, προκαλούν μίσος ή δυσμενείς διακρίσεις ή (β) περιέχουν πληροφορίες που δεν έχετε το δικαίωμα να παρέχετε μέσω της Πλατφόρμας ή γενικά (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες). 
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα κατά τρόπο που αντιβαίνει στο νόμο ή στους Όρους Χρήσης.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα και το περιεχόμενο της για προωθητικούς, διαφημιστικούς, δυσφημιστικούς, επαγγελματικούς, εμπορικούς, ανταγωνιστικούς ή άλλους σκοπούς. Το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας παραχωρείται για προσωπικούς σας σκοπούς. 
 • Δεν επιτρέπεται να ανεβάζετε στην Πλατφόρμα ιούς ή κακόβουλο λογισμικό ή να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία και ασφάλεια της Πλατφόρμας. 
 • Δεν επιτρέπεται να παραβιάζετε μέσω της χρήσης της Πλατφόρμας δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
 • Δεν επιτρέπεται να αφαιρείτε από την Πλατφόρμα σήματα, σημειώσεις πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλου είδους αναγνωριστικά δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή άλλα σήματα με τα οποία αναγνωρίζεται η συμβολή τρίτων στην ανάπτυξη της Πλατφόρμας.  
 • Δεν επιτρέπεται να αντιγράφετε, διατηρείτε αντίγραφα, (ανα)δημοσιεύετε, προβάλετε, αναπαράγετε, κοινοποιείτε, γνωστοποιείτε ή με άλλο τρόπο παρέχετε σε τρίτους, τροποποιείτε, αποθηκεύετε, διατηρείτε μόνιμα, δημιουργείτε παράγωγα έργα από, μεταφορτώνετε ή εξάγετε δεδομένα από, την Πλατφόρμα ή το περιεχόμενο της ή το λογισμικό της.
 • Δεν επιτρέπεται να αποκωδικοποιείτε, αποκρυπτογραφείτε, αναστρέφετε ή εξάγετε τον κώδικα, ούτε να παρακάμπτετε τους μηχανισμούς ασφαλείας και προστασίας, της Πλατφόρμας.
 • Στο βαθμό που κατεβάζετε ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα ή άλλες φορητές συσκευές, επιτρέπετε στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ να κατεβάζει και εγκαθιστά σχετικές ενημερώσεις, εφόσον υπάρχουν.

 • Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Η Πλατφόρμα αποτελεί ιδιοκτησία της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΟΝΙΜΗΣ. Η Πλατφόρμα ως σύνολο και το σύνολο του περιεχομένου της, δηλαδή η επωνυμία, διακριτικός τίτλος, σήματα, εικόνες, γραφικά, λογισμικό, διακριτικά γνωρίσματα, περιεχόμενο, πληροφορίες, ηλεκτρονικά αρχεία, υπηρεσίες και κάθε τι άλλο περιέχεται στους Δικτυακούς Τόπους ανήκουν αποκλειστικά στην ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της. Επίσης, σήματα, ονόματα, ή άλλα έργα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών που εκτίθενται ή περιέχονται στους Δικτυακούς Τόπους ανήκουν σε αυτά τα τρίτα μέρη και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δεν έχετε δικαίωμα να τα χρησιμοποιείτε παρά μόνο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης ή αν άλλως λάβετε την άδεια της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΟΝΙΜΗΣ ή του εκάστοτε τρίτου μέρους. 

 • Περιορισμός ευθύνης

Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ προσπαθεί να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες και ασφαλείς υπηρεσίες μέσω της Πλατφόρμας, έχοντας ως απώτερο στόχο να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής κάθε χρήστη ΑμεΑ τόσο κατά τη χρήση της Πλατφόρμας, όσο πρωτίστως κατά την επίσκεψη του στους προορισμούς και τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα. Ωστόσο, η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ επισημαίνει και εφιστά την προσοχή σας στο ότι η Πλατφόρμα περιέχει αποκλειστικά γενικές πληροφορίες και, παρόλο που γίνονται εξατομικευμένες προτάσεις στη βάση των αναγκών σας, όπως αυτές προκύπτουν από τις πληροφορίες που συμπληρώνετε και υποβάλετε κατά τη δημιουργία του ατομικού σας λογαριασμού, δε λαμβάνει υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες της κατάστασής σας, τις προτιμήσεις σας, το πλήρες και ακριβές ιατρικό ή άλλο ιστορικό σας ή άλλα στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ παρέχει την Πλατφόρμα αποκλειστικά και μόνο για να διευκολύνει την επίσκεψη σας στους προορισμούς της Πλατφόρμας και όχι για την παροχή συμβουλών οποιουδήποτε είδους. 

Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δε δίνει κανενός είδους εγγύηση ή υπόσχεση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την Πλατφόρμα και το περιεχόμενο της, μεταξύ άλλων αναφορικά με την ορθότητα, ακρίβεια, ενημερότητα, επικαιροποίηση, εγκυρότητα ή πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς και την καταλληλότητα των προτεινόμενων σημείων ενδιαφέροντος τόσο γενικά όσο και σε σχέση με τις ανάγκες του κάθε χρήστη ΑμεΑ. Είναι δική σας ευθύνη να επιβεβαιώσετε την εγκυρότητα των πληροφοριών και την καταλληλότητα των σημείων ενδιαφέροντος για εσάς και η επιλογή να βασιστείτε στην Πλατφόρμα και το περιεχόμενο αυτής είναι αποκλειστικά δική σας. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ σας συμβουλεύει να επιβεβαιώνετε οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται στην Πλατφόρμα προτού λάβετε αποφάσεις που στηρίζονται σε αυτή. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δε φέρει απολύτως καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από την επιλογή σας να βασιστείτε στην Πλατφόρμα και το περιεχόμενο αυτής. 

Επιπλέον, η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δεν εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία των Δικτυακών Τόπων, τη διόρθωση ή την απουσία σφαλμάτων ή ιών ή κακόβουλων λογισμικών ή τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος των Δικτυακών Τόπων με ή/και χωρίς προειδοποίηση. Οι Δικτυακοί Τόποι και το περιεχόμενο τους παρέχονται “ως έχουν” χωρίς ρητές ή υπαινισσόμενες εγγυήσεις. 

Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ, οι Συνεργάτες ή τυχόν άλλοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών σχετικά με την Πλατφόρμα, καθώς και οι διευθυντές, μέτοχοι, εργαζόμενοι και προστηθέντες αυτών δε φέρουν απολύτως καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη, άμεση, έμμεση, παρεπόμενη ή άλλου είδους που τυχόν υποστείτε εσείς ή τρίτος από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης των Δικτυακών Τόπων, ανεξάρτητα από το αν αυτή προκλήθηκε από αμέλεια, ακόμα και βαρειά αμέλεια, ή σφάλμα ή παράλειψη της ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΟΝΙΜΗΣ, κάποιου εκ των Συνεργατών ή των τρίτων παρόχων υπηρεσιών σχετικά με την Πλατφόρμα ή των εργαζόμενων ή των προστηθέντων αυτών, εκτός αν αποδειχθεί ότι η ζημία ή βλάβη προκλήθηκε με δόλο κάποιου από τα ανωτέρω πρόσωπα με πρόθεση την πρόκληση βλάβη σε εσάς συγκεκριμένα. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό σας. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Οι Δικτυακοί Τόποι περιλαμβάνουν συνδέσμους ή αναφορές σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δεν ευθύνεται για την οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστείτε από την απόφαση να χρησιμοποιήσετε ή επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες. 

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ, τους Συνεργάτες, τυχόν άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών σε σχέση με την Πλατφόρμα, καθώς και τους διευθυντες, μετόχους, εργαζόμενους και προστηθέντες αυτών από οποιαδήποτε ζημία υποστούν από την πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας ή την παραβίαση των Όρων Χρήσης από εσάς.   

Ο συγκεκριμένος όρος περί περιορισμού της ευθύνης θα εξακολουθήσει να ισχύει ακόμα και σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού σας στην Πλατφόρμα, διακοπής της χρήσης της από εσάς ή λύσης της Συμβάσεως από την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ. 

 • Λύση

Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ μπορεί να λύσει τη Σύμβαση μονομερώς εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρείτε τους Όρους Χρήσης ή εάν επιθυμεί να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών της Πλατφόρμας γενικά ή να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντα και νόμιμα δικαιώματα της. Στην περίπτωση αυτή, οφείλετε να σταματήσετε τη χρήση της Πλατφόρμας. 

 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να λύσετε τη Σύμβαση διαγράφοντας τον ατομικό σας λογαριασμό, στην οποία περίπτωση δεν θα έχετε πλέον δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας.

 

 • Πολιτική Απορρήτου

Η ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν κατά την παροχή των υπηρεσιών της Πλατφόρμας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου

 • Λοιποί όροι
 • Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σας με την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ σε σχέση με την Πλατφόρμα ή τη χρήση της θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.  
 • Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των όρων της Συμβάσεως δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.
 • Η μη ενάσκηση από την ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ δικαιωμάτων της που απορρέουν από τη Σύμβαση ή το νόμο δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.
 • Όροι που διατυπώνονται με κεφαλαία γράμματα θα έχουν το νόημα που αποδίδεται σε αυτούς στην Πολιτική Απορρήτου και αντιστρόφως, εκτός αν άλλως υποδεικνυέται στους Όρους Χρήσης. 

Τραβήξτε μία καθαρή φωτογραφία του προσώπου σας.

Οδηγίες εγκατάστασης

 1. Ανοίξτε την πλατφόρμα από Safari browser
 2. Πατήστε το share icon
 3. Στη συνέχεια πατήστε "Προσθήκη στην αρχική"